Skip to main content

Acte necesare

Burse pentru venituri mici

  1. Cerere
  2. Copia certificatului de naştere sau a actului de identitate - elev;
  3. Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
  4. Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii, pensie alimentară,pensie (veniturile din perioada FEBRUARIE 2016 – IANUARIE 2017)
  5. Act doveditor în original cu terenurile agricole deţinute şi venitul agricol impozabil;
  6. Adeverință frați/surori care să dovedească faptul că au avut/nu au avut bursă;
  7. ANAF 2016 și 2017- mama și tata;
  8. Declarații notariale pentru perioadele in care părinții nu au lucrat
  9. Dosar de plastic
Descarcă cerere