Skip to main content

Criterii de acordare

Se acordă, pe perioada întregului an şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultateleîn limita numărului de burse aprobat de către Consiliul local al sectorului 5, elevilor care:

 1. au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MENCS în anul şcolar 2015 – 2016;
 2. s-au calificat în loturile de pregatire organizate de MENCS pentru competitiile internationale în anul şcolar 2015 – 2016;
 3. au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de MENCS în anul şcolar 2015 – 2016.

Condiţie: Nota 10 la purtare

Acte necesare:

 1. Cerere
 2. Copie xerox după diploma obţinută
 3. Copia certificatului de naştere a elevului
 4. Dosar de plastic.

 Se acordă, în limita numărului de burse aprobat de către Consiliul local al sectorului 5, elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

 1. au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel putin 8,50 şi nota 10 la purtare pe primul semestru .
 2. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MENCS în anul şcolar 2015 – 2016;
 3. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/ concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MENCS în anul şcolar 2015 – 2016.

Condiţie: Nota 10 la purtare

Acte necesare:

 1. Cerere
 2. Copie xerox după diploma obţinută
 3. Copia certificatului de naştere sau actului de identitate a elevului
 4. Dosar de plastic

Se acordă, în limita numărului de burse aprobat de către Consiliul local al sectorului 5, elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare pe primul semestru.
 2. venit lunar mediu net/membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (noiembrie,decembrie 2016,ianuarie 2017cel mult egal cu salariul minim net pe economie

Condiţie: Nota 10 la purtare

Acte necesare:

Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conţină:

 1. Cerere
 2. Copia certificatului de naştere sau actului de identitate a elevului
 3. Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
 4. Acte doveditoare în original privind veniturile nete cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2016, IANUARIE 2017), inclusiv alocaţia, alocația suplimentară pentru copii, pensie, pensie alimentară;
 5. Adeverință frați/surori care să dovedească faptul că au avut/nu au avut bursă;
 6. ANAF 2016 SI ANAF 2017- mama și tata;
 7. Declarații notariale pentru perioadele in care părinții nu au lucrat.
 8. Dosar de plastic.

Se acordă elevilor care sunt orfani de unul sau ambii părinți.

Bursele de ajutor social se acordă la cerere.

Condiţie: Nota 10 la purtare

Acte necesare:

 1. Cerere
 2. Copia certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului
 3. Copia sau copiile certificatelor de deces
 4. Dosar de plastic.

Se acordă elevilor care sunt bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor;

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;

Condiţie: Nota 10 la purtare

Acte necesare:

 1. Cerere
 2. Copia certificatului de naştere sau a actului de identitate a elevului;
 3. Certificatul medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul scolar – pentru elevii care suferă de una din bolile enumerate mai sus;
 4. Dosar de plastic.

Se acordă elevilor proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

 1. nu realizează un venit net mediu lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
 2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

Condiţie: Nota 10 la purtare

Acte necesare:

 1. Cerere
 2. Copia certificatului de naştere sau actului de identitate al elevului;
 3. Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
 4. Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii, pensie alimentară,pensie (veniturile din perioada FEBRUARIE 2016 – IANUARIE 2017)
 5. Act doveditor în original cu terenurile agricole deţinute şi venitul agricol impozabil;
 6. Adeverință frați/surori care să dovedească faptul că au avut/nu au avut bursă;
 7. ANAF 2016 și 2017- mama și tata;
 8. Declarații notariale pentru perioadele in care părinții nu au lucrat
 9. Dosar de plastic

Se poate acorda, o dată pe an, elevilor ale căror venituri nete lunare/membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie

Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor.

Condiţie: Nota 10 la purtare

Acte necesare:

 1. Cerere
 2. Copia certificatului de naştere sau actului de identitate al elevului;
 3. Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
 4. Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii, pensie alimentară (veniturile din perioada FEBRUARIE 2016 – IANUARIE 2017)
 5. Act doveditor în original cu terenurile agricole deţinute şi venitul agricol impozabil;
 6. Adeverință frați/surori care să dovedească faptul că au avut/nu au avut bursă;
 7. ANAF 2016 și 2017- mama și tata
 8. Declarații notariale pentru perioadele in care părinții nu au lucrat
 9. Dosar de plastic